NO001王芷怡Grace写真套图32P王芷怡ISHOW爱秀

NO001王芷怡Grace写真套图32P王芷怡ISHOW爱秀

旷日持久,用收涩等法,即痈疡合口之意也。 延绵不已,变态多歧。

陆文量《菽园杂记》曰:痢疾最忌油腻生冷,惟白鲞鱼宜食。阴虚吐血之人,言语有神,面色有神,脉息有神,吐虽多不觉其病,咳多胶粘之痰,又贵察其上、中、下三部,何处病形独现,便可识其脏腑之偏,而用药自有据也。

夫手厥阴居上主心包,足厥阴居下主肝木,其为病消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,此本经手足全体为病提纲。以余细维,阴、阳合一,养于坤宫,此刻十二经经血,无时无刻不在,真不啻北辰居所而众星拱之也。

法宜清热润燥救阴为主。一经熟睡,元神游于梦幻之乡,或有见,或有闻,或有交,邪念一动,心火下流,兼以相火助之,直冲精窍,窍开而精自泄也。

此《内经》温热诸证,乃冬时伤寒内伏所致。 王安道谓刘、李、朱三子,以类中风之病视为中风而立论,故使后人狐疑而不能决。

又岂中风失语之证乎。 其说有二,诸书称自汗为阳虚,盗汗为阴虚,总未畅言其旨,余特为解之。

Leave a Reply