mm私房写真福利网站

mm私房写真福利网站

其症牙关紧急,四肢劲强,腰背反张,肢体抽搐,有汗不恶寒者,名曰柔痉,风伤卫故有汗也。一小儿下疳溃烂,发热作渴,日晡尤甚,此肝疳而脾气虚也,用补中益气汤,后用九味芦荟丸,诸症悉愈。

 大肠经有热者,大连翘饮。余曰∶肾主骨,此禀肾虚所致,前药导损肾阴而骨肿耳,当调补脾肺以生肾水,其骨自消。

用补中益气汤,内用人参五钱,加肉桂一钱,不应,加干姜一钱,又不应,此阳气虚甚,药力不能胜之也,急加附子一钱,稍定,乃去附子服十余剂,而元气渐复,却佐以八珍汤、豆豉饼,半载而痊。 若痘欲靥不靥,其痂欲落不落,若腹胀烦躁,忌食水蜜生冷之物,若食之,转渴而死,急与木香散救之。

 后仍不戒浓味,腮肿赤痛,连舌本。胃气虚弱,用补中益气汤。

如疮已溃,肿痛已止者,去乳、没、金银花,倍加白芷升麻汤治手阳明经分臂上生疮。 后因劳,寒热往来,寒时手足如冰,热时手足如炙,脉浮大,重按则细,此阳气虚甚也,朝用补中益气汤加桂、附各一钱;夕用八味丸料,倍加桂、附,各五十余剂而安。

 一女子十五岁,伤手成疮,日出清脓少许,日晡发热,此元气虚也,先用五味异功散加当归、升麻,月余元气渐复,乃用加味逍遥散及八珍汤、异功散而愈。一小儿切牙作渴,面色忽白忽赤,脉洪数按之无力,左关尺为甚,此属肾虚也,用地黄丸、补中益气汤寻愈。

Leave a Reply